SÄLLSKAPET stiftades den 1 december 1800, vilken dag dess ”ordning och regle-mente” antogs. Dessa är införda i ”Original-matrikeln” samt undertecknade av de 91 stiftarna. Sällskapet har sålunda funnits i över 215 år.